آرشيو شهدای شاخص

 • 22/اسف/1394 - 10:30
  شــب بود و سیاهه آسمان بر تارک شهر پوشیده .پــس از ســاعتها حمله بــی امان دشمن غاصب ، لحظاتی کوتاه سکوت شهر را فرا گرفت.
 • 28/مهر/1394 - 13:09
  سلیمان محمد عبدالحمید خاطــر، مثــل همــه جوانان مصــري که به ســن ســربازي ميرســیدند، خــودش را آماده رفتن به ســربازي کــرد، او آخرین فرزند خانــوادهاي درمنطقه «اکیاد» از اســتان شرقي مصر بود، سلیمان به منطقه «راس برجه» در جنوب شبه جزیره سینا اعزام شــد و به عنوان ســرباز ارتــش مصر در مرزمشغول محافظت از مرز مصر بود.ســلیمان در ماههاي آخر ســربازي بود.
 • 10/شهر/1393 - 14:39
  زندگی نامه شهید مالکوم لطیف شباز (شهید شاخص بسیج در سال 1393)
  "مالکوم لطیف شباز" متولد ۸ اکتبر ۱۹۸۴ در پاریس است. وی نوه دختری "مالکوم ایکس" معروف به "الحاجّ مالک الشباز" رهبر سیاه پوستان مبارز امریکا بود. مالکوم ایکس در اوان جوانی با اسلام آشنا شد و به گروه "امت اسلام" در ایالات متحده گروید و پس از چندی به عنوان سخنگوی گروه فعالیت نمود.